Pensioenspaarfondsen en aantal pensioenspaarders op een recordpeil

28/11/2016

1,544 miljoen Belgen hebben per 30 september 2016 een gezamenlijk vermogen van naar schatting 17,27 miljard EUR via pensioenspaarfondsen opgebouwd. Het aantal spaarders via fondsen ligt hiermee 3,0% hoger dan per einde 2015. Naast het aantal spaarders, bereikt ook het spaarvermogen van de pensioenspaarfondsen een nieuwe all-time high.

Inclusief de verzekeringsformule heeft 60% à 65% van de Belgische beroepsbevolking een 3de pijler pensioenspaarproduct.

Nagenoeg 161.000 jongeren, zijnde 17,9% van de werkende bevolking uit de leeftijdscategorie 18-30 jaar, participeren via een pensioenspaarfonds.

De sector ondersteunt volop deze bewustwording en moedigt alle jongeren aan om te starten met pensioensparen via fondsen wanneer zij beginnen te werken. De pensioenspaarfondsen genieten immers van “de kracht van kapitalisatie”. Hoe vroeger je instapt in een pensioenspaarfonds, hoe meer jaren je immers kan genieten van dit effect.

Systematisch beleggen via planmatige stortingen spreidt bovendien de periodieke spaarinspanning en benut het effect van de koersschommelingen.

Jaarlijks stort de gemiddelde pensioenspaarder rond de 60% van het wettelijke maximum van 940 EUR/ jaar. Hier is nog marge tot optimalisatie, aangezien er bovendien een jaarlijks fiscaal voordeel in de personenbelasting geldt.

De pensioenspaarfondsen zijn succesvol en waarde-creërend dankzij hun uitstekende rendementen. De berekening van de gemiddelde return van de pensioenspaarfondsen op jaarbasis per 30 september 2016 levert het volgende resultaat op:

  • op 1 jaar: +5,1%
  • op 3 jaar: +6,8%
  • op 10 jaar: +3,2%
  • op 25 jaar: +6,8%

Het aanvullende karakter van de drie pensioenpijlers, nl. de 1e pijler wettelijke pensioenen, de 2de pijler arbeidsgebonden pensioenen en de 3de pijler individueel pensioensparen, is noodzakelijk om de toekomstige levensstandaard te verzekeren. Heel wat Belgen leveren thans een aanzienlijke inspanning om hun wettelijk basispensioen aan te vullen.

Pensioensparen verdient aanmoediging via volgende voorstellen en initiatieven:

  • aanmoediging en informatie aan de jonge werkende bevolking
  • sensibilisering van alle beroepsgroepen: werknemers, zelfstandigen en contractuele ambtenaren
  • BEAMA blijft pleiten voor een veralgemening en verdieping van de 2de pensioenpijler
  • BEAMA blijft pleiten voor de uitbreiding van de 3de pijler pensioenen
  • BEAMA suggereert het gebruik van loonmatigingsmaatregelen om, naast de 2de pijler, ook de 3de pijler pensioenen te stimuleren/uit te breiden (= financieren)

Meer informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen via de vertegenwoordiging voor BEAMA:

of via de algemene perscontacten van Febelfin:

Meer over: