Pers

 • 1 juli 2013

  De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2013 een toename met 1,9 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen, in tweede lijn aangevuld met koerswinsten van onderliggende activa. Eind maart 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 108,58 miljard EUR daar waar dit eind december 2012 106,55 miljard EUR bedroeg.

 • 24 juni 2013

  Febelfin herinnert klanten aan de vooravond van de vakantie aan een aantal tips om op een veilige manier om te gaan met betaalmiddelen in het buitenland. Veilig betaalverkeer is immers een topprioriteit voor de financiële sector en een essentieel onderdeel van een optimale dienstverlening. Banken stellen dan ook alles in het werk om de veiligheid van het betaalverkeer centraal te stellen en ook de klant kan hier zijn steentje bijdragen.

 • 19 juni 2013

  Het aantal kredietaanvragen lag in mei 2013 12,2% hoger dan in mei 2012. Ook het bedrag van de kredietaanvragen lag 14,5% hoger. Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

 • 18 juni 2013

  Op het prestigieuze reclamefestival van Cannes heeft de campagne Mindreader van Febelfin Goud gewonnen in de categorie PR. Uit de duizenden inzendingen werden minder dan 150 cases weerhouden voor de shortlist, waaronder 3 Belgische cases. Febelfin haalde meteen de hoofdvogel binnen als een van de 20 cases die Goud wonnen.

 • 10 juni 2013

  Het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten is in het eerste trimester van dit jaar opnieuw toegenomen en bedraagt ruim 130 miljard EUR. Daarmee ligt het uitstaande bedrag opnieuw iets hoger dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Barometer voor ondernemingskredieten, een driemaandelijkse rondvraag bij de belangrijkste marktspelers.

 • 27 mei 2013

  Uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat het aantal kredietaanvragen in april 2013 9,1% hoger lag dan in april 2012. Het bedrag van de kredietaanvragen lag 9,6% hoger.

 • 16 mei 2013

  Na jarenlange besprekingen over voorstellen tot wijziging van de internationale boekhoudnorm voor leasing- en verhuringscontracten hebben de IASB en FASB vandaag een ontwerp van aangepaste norm vrijgegeven voor publieke consultatie.

 • 8 mei 2013

  "Geef nooit uw codes door aan anderen"

  Het aantal fraudes met internetbankieren is de voorbije maanden gestegen. Dat komt vooral door een toename van de phishingfraude. Phishing is een techniek die fraudeurs aanwenden om gebruikers van internetbankieren op te lichten.

 • 3 mei 2013

  The Belgian banking community, one of the leading communities in the migration to the SEPA, announces that it has entrusted STET with the processing, clearing and settlement of SEPA and non-SEPA payment instruments in the Belgian market. (Engelstalig bericht)

 • 26 april 2013

  In het eerste trimester van 2013 werd er voor iets minder dan 10% minder hypothecair krediet aangevraagd dan in het eerste trimester van 2012 voor een totaalbedrag dat eveneens nagenoeg 10% lager lag. Bijgevolg nam ook het aantal verstrekte hypothecaire kredieten af: in aantal met 13,5% en in bedrag met 12,5%.

Pagina's