Pers

 • 25 april 2018

  De vraag naar duurzame beleggingen klinkt steeds luider in de maatschappij. Zo weegt maar liefst twee derde van de beleggers niet meer alleen de financiële aspecten van een belegging af, maar houdt in het beslissingsproces ook steeds meer rekening met ethische waarden, maatschappelijk belang, gezondheid en klimaat.

 • 5 december 2017

  Binnen enkele weken gaat het nieuwe jaar van start. Traditiegetrouw gaat dit gepaard met een aantal wijzigingen op financieel en economisch vlak. In 2018 is dit niet anders. We lijsten de belangrijkste werven graag chronologisch voor u op.

 • 17 september 2015

  De Belgische fondsensector kende gedurende het tweede trimester van 2015 een toename met 4,3 % en dit onder impuls van koerswinsten gerealiseerd door de onderliggende activa aangevuld met belangrijke netto inschrijvingen. Eind juni 2015 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 153 miljard EUR.

 • 17 december 2014
  Proton verdwijnt

  Binnen iets meer dan twee weken wordt het nieuwe jaar ingezet. Traditiegetrouw gaat dit gepaard met een aantal wijzigingen in alle domeinen van het dagdagelijkse leven. Ook op financieel en economisch vlak is dit niet anders. Febelfin zet de belangrijkste financiële wijzigingen in 2015 op een rijtje die een impact hebben voor de consument. 

   

 • 10 oktober 2014

  Het regeerakkoord van 8 oktober maakt gewag van een verhoging van de beurstaks. Een dergelijke fiscale verhoging kan de fondsenbelegger op twee vlakken treffen: bij de verkoop van kapitalisatiedeelbewijzen door de spaarder en in het kader van actief portefeuillebeheer. BEAMA is verontwaardigd over deze maatregel en pleit dan ook voor een behoud van maximum plafonds en voor een standstill van de taks op beursverrichtingen voor fondsen. De actuele tarieven geheven op collectieve beleggingen zijn reeds bijzonder hoog (een veelvoud) in vergelijking met andere financiële instrumenten.

 • 12 september 2014

  De Belgische fondsensector kende gedurende het tweede trimester van 2014 een toename met 6,4 % en dit onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen. Eind juni 2014 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 130,10 miljard EUR.

 • 13 september 2013

  De fondsensector zet ook in het 2de kwartaal haar groeiritme door onder impuls van belangrijke netto inschrijvingen.

  De Belgische fondsensector kende gedurende het tweede trimester van 2013 een toename met 0,5 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen. Eind juni 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 109,16 miljard EUR daar waar dit eind maart 2013 108,58 miljard EUR bedroeg.

   

 • 1 juli 2013

  De Belgische fondsensector kende gedurende het eerste trimester van 2013 een toename met 1,9 % en dit voornamelijk onder impuls van netto inschrijvingen, in tweede lijn aangevuld met koerswinsten van onderliggende activa. Eind maart 2013 bedroeg het netto actief van de in België openbaar verdeelde fondsen 108,58 miljard EUR daar waar dit eind december 2012 106,55 miljard EUR bedroeg.

 • 5 maart 2012

  De fondsensector lijdt sterk verlies gedurende 2011.

 • 23 december 2011

  In de loop van 2012 komen er voor de klanten van de banken een aantal veranderingen…