Persberichten archief 2011

2 januari 2011

 

21/11/2011

Handelspapier: mogelijke aanpassing commercieel aanbod

Bericht

 

10/11/2011

Steeds meer geautomatiseerd bankieren

Bericht

 

09/11/2011

Hypothecair krediet: evolutie oktober 2011

Bericht

 

03/11/2011

Kredietverlening stabiliseert

Bericht

 

28/10/2011

Kredietverlening aan ondernemingen blijft op peil, maar waakzaamheid is geboden voor de toekomst

Bericht

 

27/10/2011

Febelfin en de Federale Gerechtelijke politie waarschuwen voor shouldersurfing

Bericht

 

12/10/2011

Hypothecair krediet: evolutie september 2011

Persbericht

 

10/10/2011

Dexiadossier: Michel Vermaerke in Controverse

Michel Vermaerke heeft op zondag 9 oktober 2011 deelgenomen aan het debat rond Dexia in het programma Controverse op RTL-TVi.

Videofragment

 

10/10/2011

Dexiadossier: Daniel Mareels in Mise au Point

Daniel Mareels (Algemeen Directeur Febelfin) heeft op zondag 9 oktober 2011 deelgenomen aan het debat rond Dexia in het programma Mise au Point op RTBF.

Videofragment

 

05/10/2011

Gebruik Europees overschrijvingsformulier algemeen verplicht

Bericht

 

04/10/2011

Perscommuniqué van de Nationale Bank van België

Naar aanleiding van de berichten in de media over de toestand van Dexia benadrukt de Nationale Bank van België dat de centrale banken van België en Frankrijk hun volle steun verlenen aan de Belgisch-Franse bankgroep Dexia.

Perscommuniqué

 

26/09/2011

Veilig internetbankieren: wees en blijf waakzaam

Bericht

 

22/09/2011

Nieuwe directeur Financial Markets & Infrastructure bij Febelfin

Bericht

 

09/09/2011

Filip Dierckx volgt Stefaan Decraene op als voorzitter van Febelfin

Bericht

 

08/09/2011

Hypothecair krediet: evolutie augustus 2011

Bericht

 

18/08/2011

Febelfin reageert op berichtgeving rond fraudegevallen bij internetbankieren

Persbericht

 

11/08/2011

Hypothecair krediet: evolutie juli 2011

Persbericht

 

28/07/2011

Hypothecair Krediet

Interview Canal Z

Video

 

27/07/2011

Sterke groei van renovatiekredieten

Hypothecair krediet tijdens het tweede kwartaal van 2011

Persbericht

 

26/07/2011

Leaseurope verheugd over de aankondiging van de IASB/FASB om de leasingnormen opnieuw publiekelijk voor te leggen

Persbericht

 

26/07/2011

Kredietomloop aan ondernemingen bereikt nieuw record

Persbericht

 

11/07/2011

Hypothecair krediet: evolutie juni 2011

Bericht

 

07/07/2011

Bankkantoren geopend op 11 juli

Op maandag 11 juli, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, zijn de bankkantoren in Brussel en het Franstalige gedeelte van het land geopend. Enkel in het Nederlandstalige landsgedeelte zullen de bankkantoren de deuren sluiten. Febelfin raadt de bankklanten dan ook aan hun voorzorgen te nemen. Uiteraard kunnen zij wel nog terecht in de self banks, aan de betaalterminals en de biljettenverdelers. Bovendien kunnen zij zonder problemen hun bankkaarten gebruiken en elektronisch bankieren.

 

08/06/2011

Bestendige groei hypothecair krediet

Bericht

 

01/06/2011

Bankkantoren gesloten op donderdag 2 en vrijdag 3 juni 2011

Bericht

 

06/05/2011

Hypothecair krediet: duurzame groei

Persbericht

 

04/05/2011

Leasingactiviteit herstelt in 2010

Persbericht

 

02/05/2011

Kredietomloop aan ondernemingen op hoogste niveau ooit

Persbericht

 

19/04/2011

Bankkantoren gesloten op vrijdag 22 en maandag 25 april 2011

Persbericht

 

08/04/2011

Stijging vraag naar hypothecair krediet minder uitgesproken in maart

Persbericht

 

28/03/2011

Michel Vermaerke over bonussen in ‘De Zevende Dag’

Video

 

25/03/2011

Michel Vermaerke in Peeters&Pichal over ‘De bankenbonus: overdreven of niet ?’.

Geluidsopname

 

14/03/2011

Hypothecair krediet : standvastige groei

Bericht

 

04/03/2011

Ondernemingen op zoek naar financiering vinden informatie en ondersteuning via nieuwe website www.financieringvanondernemingen.be

Brussel, 4 maart 2011 ‐ Het overlegplatform Financiering van ondernemingen, opgericht in het voorjaar 2010 op initiatief van de financiële sector en voorgezeten door Eric Domb (CEO van Pairi Daiza), lanceert vandaag een website, www.financieringvanondernemingen.be voor ondernemingen die op zoek zijn naar financiering en/of krediet.

Bericht

 

22/02/2011

Banksector als kredietverlener

Meer uitleg over advertentie Febelfin, gepubliceerd op 22 februari 2011

Bericht

 

22/02/2011

Jaarrapport Febelfin als nooit te voren

Dynamisch en toekomstgericht

Brussel, 22 februari 2011 - Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector, is verheugd om naar aanleiding van de jaarlijkse Febelfin “Luncheon” het Jaarrapport 2010 te kunnen voorstellen. De sector komt dit jaar verrassend uit de hoek door komaf te maken met een traditioneel print-jaarverslag van 200 pagina’s en resoluut te opteren voor een interactief online-jaarrapport. Deze nieuwe manier van voorstellen is een eerste stap in een meer open communicatiebeleid waarbij ook gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën. Deze website is de vrucht van de samenwerking tussen de sectorfederatie Febelfin en het communicatiebureau The Crew.

Bericht

 

21/02/2011

Sector maakt werk van verandering

Brussel, 21 februari 2011 – De financiële en bancaire sector in België werkt via dialoog en overleg aan verandering ten aanzien van de maatschappij, de klanten en ten slotte binnen de sector zelf.
De sector bleef op constructieve wijze bijdragen aan de implementatie van de nieuwe financiële architectuur, onder meer het nieuwe Belgische en Europese toezichtsmodel, het nieuwe verloningsbeleid, de invoering van de nieuwe Basel III-kapitaalvereisten en de verdere strijd tegen fiscale fraude.
Overeenkomstig zijn engagementen van september 2009, gaf de sector bovendien het woord aan de consument, de onderneming en de burger via de onafhankelijke overlegplatformen die in het voorjaar van 2010 werden opgericht. Die dialoog resulteerde in concrete aanbevelingen, denkoefeningen en acties waarvan er in de loop van 2010 reeds een aantal werden uitgevoerd.
In overleg met business partners zoals de handelaars en de telecombedrijven, bleef de sector bovendien ijveren voor een veilig, performant en innovatief betaalverkeer.
Ondanks het ingrijpend aanpassingsproces, is de sector zijn rol als motor van de economie en de economische heropleving blijven spelen, getuige de recordvolumes op het gebied van kredietverlening aan particulieren en ondernemingen. Ten slotte blijft de financiële sector met 131.500 medewerkers en naar schatting 3.000 tot 4.000 aanwervingen door de banken in 2011 een belangrijke en aantrekkelijke werkgever die volop investeert in jong en ervaren talent.

Bericht

 

11/02/2011

Financiële sector kondigt nieuwe stappen aan om elektronisch betaalverkeer te stimuleren

Brussel, 11 februari 2011 – De financiële sector heeft het afgelopen jaar uitvoerige gesprekken gevoerd met de handelaars en de mobiele operatoren om het elektronisch betaalverkeer in België een nieuwe stimulans te geven. De uitkomst van deze gesprekken is meervoudig. Zo richten de handelaars en de financiële sector een overlegorgaan op dat maatregelen zal uitwerken om het elektronisch betaalverkeer in België te stimuleren. Daarnaast brengt de financiële sector samen met de 3 Belgische mobiele operatoren – Mobistar, BASE (KPN Group Belgium) en Belgacom - een standaardproduct voor mobiel betalen op de markt in de loop van 20111. Ten slotte heeft Brand & Licence Company de principiële beslissing genomen om het nationale Bancontact/Mister Cash-schema voort te zetten, rekening houdend met de ‘SEPA’-regels. Brand & Licence Company zal de praktische modaliteiten hiervoor uittekenen.

Bericht

 

10/02/2011

Mobiele telefoon wordt elektronische portemonnee

Brussel, 10 februari 2011 – De Belgische financiële sector en de Belgische mobiele operatoren – Belgacom, BASE (KPN Group Belgium) en Mobistar - slaan de handen in elkaar en zullen een nieuw mobiel betaalmiddel introduceren in België. Momenteel bekijken zij samen hoe zij dit product kunnen ontwikkelen en optimaliseren om het toegankelijk te maken voor het grote publiek. De bedoeling is om dit vernieuwende product, gezamenlijk uitgewerkt door beide sectoren, in de loop van 2011 te lanceren.

Persbericht

 

09/02/2011

Hypothecair krediet : het recordjaar 2010

Brussel, 9 februari 2011 - De Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), lid van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, heeft vandaag haar statistieken inzake hypothecair krediet voor het volledige jaar 2010, alsook voor het vierde trimester 2010 vrijgegeven. De 59 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Geëxtrapoleerd naar de volledige hypothecaire kredietmarkt bedraagt het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet momenteel ongeveer 163 miljard EUR.

Persbericht

 

28/01/2011

Groen krediet met interestbonificatie : financiële sector pleit voor voortbestaan van de maatregel na 2011

Groen krediet met interestbonificatie is een succes in 2010

Persbericht

 

18/01/2011

Europese spaarrichtlijn – FOD Financiën en Febelfin ondertekenen protocol in het kader van automatische gegevensuitwisseling

Brussel, 18 januari 2011 - De FOD Financiën en Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector, hebben een protocol ondertekend dat de automatische gegevensuitwisseling in het kader van de Europese spaarrichtlijn mogelijk maakt. Het protocol legt meer bepaald de praktische modaliteiten vast voor de automatische rapportering door in België gevestigde financiële instellingen aan de FOD Financiën over rente-opbrengsten die betaald worden aan niet– inwoners.

Persbericht

 

12/01/2011

Rappel - Extra veiligheidsmaatregelen voor gebruik debetkaarten buiten Europa gaan in op 17 januari

Brussel, 12 januari 2011 – Vanaf 17 januari zijn debetkaarten uitgegeven door 22 in België gevestigde banken1 standaard enkel nog binnen Europa2 bruikbaar. Dan treden de extra veiligheidsmaatregelen in werking die de Belgische debetkaarthouders nog beter zullen beschermen tegen misbruik en die ruim twee maanden geleden aangekondigd werden door Febelfin en de deelnemende banken. Voor verrichtingen met debetkaarten binnen Europa, voor verrichtingen via het internet en voor verrichtingen met kredietkaarten verandert er niets. Zo’n 98%3 van de Belgische debetkaarthouders gaat geen gevolg van de extra veiligheidsmaatregelen ondervinden, omdat zij nooit hun debetkaart buiten Europa gebruiken. Voor de overige, betrokken debetkaarthouders biedt elk van de deelnemende banken een waaier van oplossingen aan. Hiervoor nemen de kaarthouders die klant zijn bij één van de deelnemende banken en een verblijf of reis buiten Europa plannen, het best tijdig contact op met hun bank. De nieuwe maatregelen zullen permanent geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd.

Persbericht

 

11/01/2011

Hypothecair krediet : krachtige afsluiter van 2010

Brussel, 11 januari 2011 – De hypothecaire kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), een deelvereniging van Febelfin, die zicht geeft op 80% van de markt voor hypothecaire kredietverlening, geeft voor december 2010 positieve indicatieve groeicijfers voor hypothecaire kredieten aan. Deze positieve trend was reeds ingezet sinds de zomer van 2009 en heeft zich doorgezet in het volledige jaar 2010.

Persbericht