European Corner

  • Op 12 oktober stelde de Europese Bankautoriteit (EBA) haar  werkprogramma voor 2017 voor. Enkele dagen later vond de ‘European Consumer Summit’ plaats in Brussel. Deze top stond volledig in het teken van het stroomlijnen van de Europese regelgeving ter bescherming van de consumenten.

  • Op 11 oktober vond in Luxemburg een ECOFIN-vergadering plaats met op de agenda onder meer fiscale transparantie. De Europese Commissie kondigde op 28 september haar plannen aan om het bestaande transparantieregister uit te breiden en de Britse regering heeft aangekondigd dat ze pas in maart 2017 Artikel 50 voor de tenuitvoerlegging van de Brexit zal activeren. 

  • Op 14 september stelde Juncker zijn jaarlijkse ‘State of the Union’ voor in het Europees Parlement, daarbij de nadruk leggend op het vervolledigen van de kapitaalmarktunie. De 27 EU-staatshoofden en regeringsleiders bespraken in Bratislava de toekomstige uitdagingen voor de Europese Unie. Daarnaast keurde het Europees Parlement de aanstelling van Julian King goed als nieuwe Commissaris voor de veiligheidsunie. 

  • Bratislava ontving vorige week zowel het EUROFI Financial Forum als de informele ECOFIN meeting. Tijdens de top van de G20-leiders in Hangzou, benadrukte de EU het belang van internationale fiscale transparantie.

  • Op 27 juli heeft de The European Systemic Risk Board (ESRB) de eerste “EU Shadow Banking Monitor” gepresenteerd. Diezelfde dag lanceerde de Europese Commissie een publieke consultatie voor een potentieel Europees regime voor individuele pensioenplannen. Op 29 juli publiceerde de Europese Bankautoriteit (EBA) de resultaten van de Europese stresstests.

  • Tijdens de ECOFIN vergadering van 12 juli werden een nieuwe Richtlijn voor een transparant belastingstelsel, het programma van het Slovaaks voorzitterschap en conclusies over de BASEL IV-hervormingen door de Europese Raad goedgekeurd. De Europese Commissie deed enkele voorstellen om de regelgeving over de Venture Capital Funds en de Europese Sociale Fondsen voor Ondernemerschap aan te passen. 

  • De Europese commissie wenst via een nieuwe garantieregeling de KMOs in de culturele en creativiteitssector te stimuleren. Ze lijstte ook enkele nieuwe anti-witwasmaatregelen op en lanceerde op 5 juli een publiek-privaat samenwerkingsakkoord over cybersecurity. Een dag later keurde het Europees Parlement de ‘Netwerk- en informatie beveiliging richtlijn’ goed.

  • Op 23 juni hielden de Britten een referendum over de vraag of ze al dan niet lid zouden blijven van de Europese Unie. De onverwachte negatieve uitkomst van dit referendum wierp een schaduw op de normale werkzaamheden van de Europese Unie deze week. 

  • Op 17 juni werd de laatste ECOFIN meeting onder de vleugels van het Nederlandse voorzitterschap gehouden waarbij onder andere raadsconclusies over het Europees depositoverzekeringsstelsel werden aangenomen. Op die dag werd ook een werkdocument van het Europees Parlement over dit onderwerp gepubliceerd. 

  • Na een succesvol eerste jaar, pakt de Europese Commissie uit met de verwezenlijkingen van het Europees Investeringsplan en stippelt zij de te volgen weg uit voor de komende jaren. Daarnaast lanceerde de Commissie enkele publieke consultaties in het domein van financiële diensten.

Pagina's