European Corner

  • Op 25 januari organiseerde het Economisch en financieel comité een hoorzitting over virtuele munten. Het REFIT platform hield haar eerste vergadering en zal suggesties van burgers, ambtenaren en ondernemers voor een meer efficiënte EU-wetgeving analyseren. Enkele dagen later presenteerde de Europese Commissie de Anti Tax Avoidance package voor een gecoördineerde aanpak voor fraudebestrijding via fiscale wetgeving.

  • De Raad van de EU heeft recentelijk haar werkprogramma opgesteld voor de komende 18 maanden. Verder is ook het eengemaakt Resolutiemechanisme in werking getreden sinds 1 januari 2016. Twee weken later hielden de ministers van Financiën dan weer een ECOFIN vergadering.

  • Vorige week bereikte het Luxemburgse voorzitterschap een akkoord over gemeenschappelijke regels ter versterking van de netwerk- en informatiebeveiliging (NIB) in de hele EU. Op 8 december vond een ECOFIN vergadering plaats en enkele dagen later lanceerde de Europese Commissie een publieke raadpleging om financiële retaildiensten te onderzoeken vanuit het standpunt van Europese consumenten.

  • Op 30 november kondigde de Europese Raad aan dat het Eengemaakt Resolutiemechanisme in werking treedt vanaf 1 januari 2016. Op dezelfde dag publiceerde de Europese Commissie een voorstel ter herziening van de prospectus-richtlijn en wat later bereikte de Raad een akkoord over het Securitisatiepakket, dat de eerste bouwsteen zal vormen van de Kapitaalmarktunie.

  • Vorige week publiceerde de Europese Commissie haar voorstel over het Europees depositogarantiestelsel. Op 24 november 2015 maakte de Europese Bankautoriteit het resultaat bekend van de EU transparantie-oefening 2015. Een dag later hebben het Europees Parlement en de Raad een overeenkomst bereikt over de wetgeving van financial benchmarks.

  • Danièle Nouy gaf een toespraak over het éénjarig bestaan van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. De Europese Raad debatteerde over een eengemaakte kapitaalmarkt, de bankenunie, het Europees resolutiemechanisme – overbruggingsfinanciering, het “Rapport van de vijf Voorzitters” en de klimaatverandering. Tot slot hield de Europese Commissie een oriëntatiedebat over de voltooiing van de bankenunie.

  • Vorige week heeft de Europese Commissie een aantal concrete maatregelen gepubliceerd om het plan ter verdieping van de EMU te implementeren. Op 27 oktober heeft de Europese Commissie daarnaast haar werkprogramma voor 2016 voorgesteld. Tot slot heeft het Speciale Comité voor Tax Rulings bij een stemming maatregelen aanbevolen om corporate taxes in de EU rechtvaardiger en transparanter te maken.

  • Vorige week deed de Europese Commissie een publieke oproep om nieuwe inzichten over een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Eind dit jaar volgt een nieuwe richtlijn betaaldiensten. Tijdens de ECOFIN meeting van 6 oktober 2015 werd een akkoord bereikt over automatische tax rulings en een actieplan over de kapitaalmarktenunie. 

  • Op 30 september 2015 stelde de Europese Commissie haar totaalaanpak voor een eengemaakte kapitaalmarkt voor aan de hand van een volledige roadmap met toekomstige initiatieven en publicaties van wetsvoorstellen omtrent effectisering, kapitaalsvereisten en de solvabiliteitsregels. Daarnaast werden een aantal publieke consultaties gelanceerd.

  • Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Europese bankfederatie, deelde EU-commissaris Jonathan Hill zijn prioriteiten en aankomende initiatieven met betrekking tot financiële stabiliteit, financiële diensten en de kapitaalmarktunie. De Europese Commissie startte ook twee consultatierondes ter voorbereiding en verbetering van nieuwe initiatieven op het domein van een eengemaakte digitale interne markt. 

Pagina's