European Corner

  • Vorige week heeft de Europese Commissie een aantal concrete maatregelen gepubliceerd om het plan ter verdieping van de EMU te implementeren. Op 27 oktober heeft de Europese Commissie daarnaast haar werkprogramma voor 2016 voorgesteld. Tot slot heeft het Speciale Comité voor Tax Rulings bij een stemming maatregelen aanbevolen om corporate taxes in de EU rechtvaardiger en transparanter te maken.

  • Vorige week deed de Europese Commissie een publieke oproep om nieuwe inzichten over een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Eind dit jaar volgt een nieuwe richtlijn betaaldiensten. Tijdens de ECOFIN meeting van 6 oktober 2015 werd een akkoord bereikt over automatische tax rulings en een actieplan over de kapitaalmarktenunie. 

  • Op 30 september 2015 stelde de Europese Commissie haar totaalaanpak voor een eengemaakte kapitaalmarkt voor aan de hand van een volledige roadmap met toekomstige initiatieven en publicaties van wetsvoorstellen omtrent effectisering, kapitaalsvereisten en de solvabiliteitsregels. Daarnaast werden een aantal publieke consultaties gelanceerd.

  • Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Europese bankfederatie, deelde EU-commissaris Jonathan Hill zijn prioriteiten en aankomende initiatieven met betrekking tot financiële stabiliteit, financiële diensten en de kapitaalmarktunie. De Europese Commissie startte ook twee consultatierondes ter voorbereiding en verbetering van nieuwe initiatieven op het domein van een eengemaakte digitale interne markt. 

  • De Europese Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, opende op 9 september naar jaarlijkse gewoonte het politieke jaar met zijn State of the Union Speech. Drie dagen later vond een ECOFIN meeting plaats in het kader van de verdieping van de Europese Monetaire Unie (EMU). Daarnaast publiceerde het Europees Parlement een rapport over de Capital Markets Union en de uitdagingen op vlak van bestaande financiële regelgeving. 

  • Op 4 augustus heeft de Raad nieuwe regelgeving goedgekeurd die lidstaten die niet tot het eurogebied behoren maar wel financiële steun geven aan eurolanden in kader van het European Stability Mechanism, beschermt. Verder verwelkomt de Eurogroup het akkoord met Griekenland in het kader van het ESM-programma. Eind juli werd de Europese Commissie het eens over een reeks maatregelen die een succesvolle start van het Europees Investeringsplan in de herfst moeten garanderen.

  • Op 7 juli werd in het Europees Parlement, het werkprogramma van 2015 geëvalueerd en dat van 2016 voorgesteld. De Europese ministers keurden de volgende stappen inzake de Griekse crisis goed en op de ECOFIN meeting van 14 juli werd het programma van het Luxemburgs voorzitterschap, het 5-presidenten rapport en de specifieke landenaanbevelingen besproken. Jonathan Hill gaf het startschot voor een consultatie over de impact van de Capital Requirements Directive op de kredietverlening aan bedrijven.

  • De Europese Raad keurde op 29 juni nieuwe regelgeving goed ter verbetering van de rapportering en transparantie van effectenfinancieringstransacties. Diezelfde dag boekte het Letse voorzitterschap een doorbraak over de belangrijkste voorwaarden in de richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging. En Luxemburg stelde, als nieuwbakken voorzitter van de Europese Raad, zijn programma en prioriteiten voor het komende half jaar voor aan het Europees Parlement. 

  • Vijf presidenten onthulden op 22 juni hun ambitieuze plannen voor de verdere evolutie en verdieping van de Economisch en Monetaire Unie. Het Europees Parlement keurde regelgeving goed voor de verdere uitwerking van het Europees Investeringsplan en tijdens de publieke hoorzitting met Danièle Nouy, pleitte laatstgenoemde voor betere afstemming van het regelgevend en toezichtskader op internationaal en Europees niveau.

  • Deze week bereikte de Raad een akkoord over gegevensbescherming en stelde de Europese Commissie haar actieplan voor een eerlijke en efficiënte vennootschapsbelasting voor. Tijdens de ECOFIN meeting werd men het eens over de onderhandelingspositie inzake structurele bankhervormingen en stonden maatregelen voor een versterkte en eengemaakte kapitaalmarkt en strengere begrotingsaanbevelingen voor Malta, Polen en Groot-Brittannië op de agenda. 

Pagina's