Verbeterend kredietverleningsklimaat, minder weigeringen, rentevoeten op laagste peil

18 september 2014

Uit de resultaten van de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin blijkt dat de weigeringsgraad in het tweede trimester van 2014 zijn laagste niveau heeft bereikt sinds het begin van de meting in 2008. Dit komt ook tot uiting in de positieve evolutie van het uitstaand volume. Deze heeft opnieuw de 128 miljard euro overschreden in het tweede trimester van 2014.

Het blijft een zaak van vraag en aanbod. Aan de aanbodszijde zijn er voordelige elementen aanwezig. De resultaten inzake de kredietvraag geven echter een vermindering weer van het aantal aangevraagde kredieten. In het tweede trimester van 2014 zien we een daling van 1,3% ten opzichte van hetzelfde trimester in het voorgaande jaar. Laat ons nu hopen dat ook de vraag weer oppikt. Febelfin doet daarom een oproep naar de ondernemingen om opnieuw te investeren en met een goed voorbereid kredietdossier naar hun bankier te stappen. Een goed voorbereid kredietdossier verdient immers alle kansen.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin: “Verschillende factoren versterken de indruk dat de kredietdynamiek geleidelijk de juiste kant uitgaat. De weigeringsgraad bevindt zich op het laagste niveau sinds 2008. De interestvoet zet zijn dalende tendens verder en belandt zo op een historisch dieptepunt. Geld lenen is nog nooit zo goedkoop geweest. We moeten echter voorzichtig blijven daar de economische groeimotor blijft sputteren en de groeivooruitzichten veeleer neerwaarts worden herzien en de kredietvraag blijft haperen.”

Weigeringsgraad

De weigeringsgraad bevindt zich in het tweede trimester van 2014 op het laagste niveau sinds het begin van deze meting in 2008. Deze daling stemt overeen met de bevindingen van de laatste Bank Lending Survey (BLS) van de Nationale bank van België (NBB), volgens dewelke de banken de toekenningscriteria voor het toekennen van kredieten aan ondernemingen licht hebben versoepeld in het tweede trimester van 2014. Een verdere versoepeling wordt verwacht in het derde trimester van 2014.

Nog nooit zo goedkoop geleend

De kredietverlening aan ondernemingen wordt nog steeds ondersteund door lage rentetarieven. De gewogen gemiddelde rentevoet van nieuwe bancaire kredieten aan ondernemingen is op een historisch dieptepunt aanbeland. De gemiddelde rentevoet voor het tweede trimester van 2014 bedroeg 2,69%. In juli is de rentevoet opnieuw met 5 basispunten verminderd t.o.v. juni en eindigt zo op 2,57%.

Overige resultaten Kredietbarometer Febelfin

Kredietaanvragen

Het aantal kredietaanvragen lag in het tweede trimester van 2014 een fractie lager dan in hetzelfde trimester van vorig jaar (-1,3%). Dit is een verslechtering t.o.v. de evolutie in het eerste trimester van 2014.

In bedrag was er voor het derde trimester op rij een stijging (+14%). De sterke stijging is het resultaat van enkele grotere uitzonderlijke verrichtingen. Het is bemoedigend om te zien dat de ondernemingen opnieuw grote bedragen investeren. laat ons hopen dat ook het aantal kredietaanvragen binnenkort weer oppikt.

Kredietproductie

De kredietproductie steeg, ondanks het dalend aantal kredietaanvragen, zowel in aantal als in bedrag voor het tweede trimester op rij (resp. + 1,4% en +20,2%). Dit kan verklaard worden door de dalende weigeringsgraad.

In bedrag werd er zelfs voor het derde opeenvolgende trimester een stijging waargenomen. De sterke stijging in het tweede trimester dit jaar is het resultaat van enkele grotere uitzonderlijke verrichtingen.

Uitstaand volume

Het volume krediet opgenomen door Belgische niet-financiële ondernemingen bij banken in België heeft opnieuw de 128 miljard euro overschreden in het tweede trimester van 2014. Na een nagenoeg stabiel verloop van het uitstaand volume aan ondernemingen het tweede semester van 2013 en het eerste trimester van 2014 nam deze opnieuw toe om het tweede trimester van 2014 te eindigen met 128,6 miljard euro. Dat is 2,2 miljard euro meer dan op het einde van het eerste trimester van 2014.

Meer informatie

Meer informatie kan verkregen worden op het persnummer 02 507 68 31 bij Isabelle Marchand (im@febelfin.be).

Meer over: