Winstgevendheid banken blijft onder druk staan

16/11/2016

Volgens KPMG zal het rendement van banken niet snel opnieuw stijgen. Het adviesbureau voorziet op zowel korte als lange termijn geen aanzienlijke verbeteringen, mede door de lage rentestand, het hoge aantal probleemleningen en de groeiende kosten van regelgeving.

KPMG heeft onlangs een analyse uitgevoerd van de winstgevendheid van banken in Europa. Uit dat onderzoek blijkt dat de terugkeer naar een hogere winstgevendheid onwaarschijnlijk is. Momenteel ligt het gemiddelde rendement van banken in Europa op zo’n 3% voor kleine banken en 5% voor de grote banken. De gemiddelde kapitaalkosten liggen echter veel hoger, tussen de 10% en 12%.

Voor het verbeteren van het rendement zijn volgens KPMG een aantal ingrijpende en lastige stappen nodig zoals onder andere het verbeteren van de netto interest marge, het reduceren van een aantal slechte leningen op de balans en het verlagen van de kosten of een combinatie van deze maatregelen.

Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin schreef recent een bijdrage over de rendabiliteit van banken voor een opiniestuk in de krant La Libre Belgique. Daarin stelde hij: “Door de lage rentetarieven staat de rendabiliteit van de banken momenteel onder druk. Net zoals elke andere onderneming moet een bank rendabel zijn met het oog op de investeringen in de digitale bank van de toekomst en de verhoging van het kapitaal als sleutelelementen in de financiering van de economie, de soliditeit van de banken en de financiële stabiliteit op korte en lange termijn.”

De KPMG studie vindt u hier.

Lees hier het opiniestuk in La Libre Belgique. 

Meer over: